Ventilatie

Ventilatiesysteem

Sinds 2006 is het verplicht een ventilatiesysteem te plaatsen bij nieuwbouwwoningen en totaalrenovaties en daar is een goede reden voor.
Het niet ventileren van goed geïsoleerde woningen kan lijden tot ongezonde lucht.

Ventilatie op zich is vrij eenvoudig. We vervangen vervuilde, gebruikte binnenlucht tot verse. Vroeger gebeurde ventilatie vanzelf door deuren, ramen en kieren en niet geïsoleerde daken.
Maar omdat we nu beter isoleren moeten we ventilatie zelf gaan regelen.
Ventilatie gebeurt hoofdzakelijk door twee ventilatiesystemen. Ventilatiesysteem C + en Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem C +
Met ventilatiesysteem C+ bedoelen we het toevoeren van lucht op een natuurlijke wijze, laten doorstromen via doorstroomopeningen via toevoerroosters in ramen of deuren en het mechanisch afvoeren van verontreinigde lucht in de ‘natte ruimtes”. Zie partner Duco

Ventilatiesysteem D
Bij ventilatiesysteem D is volledig geautomatiseerd zowel aanvoer als afvoer van lucht zodat het leefklimaat binnenshuis steeds optimaal is. Dat betekent dat er ook een dubbel kanalennet nodig is één voor de toevoer met toevoeropeningen in de droge ruimtes en een voor de afvoer in de natte ruimtes.

Voordelen
Het is volledig regelbaar, je kan een goed evenwicht bereiken tussen toevoer en afvoer, daarom noemen ze dit systeem ook balansventilatie.
En ander groot voordeel van balansventilatie is de mogelijkheid tot warmterecuperatie. Dit gebeurt door de koude buitenlucht de wintermaanden te laten kruisen met de warme lucht die afgevoerd wordt. Zo wordt de meer kost van het energieverbruik ruimschoots gecompenseerd met de extra warmtewinning.

Nadelen
Bij slecht geïsoleerde woningen of gebouwen met onvoldoende luchtdichtheid kan de rendabiliteit van dit systeem niet optimaal benutten.